Bảng lương tham khảo

 

HỌC PHÍ THAM KHẢO


Trung Tâm GIA SƯ BÁCH KHOA đưa ra Bảng Học Phí 1 buổi dạy của gia sư cho quý phụ huynh và các bạn gia sư tham khảo  (một buổi dạy = 2 tiếng ).

Mức học phí áp dụng với 1 học sinh, nếu học nhóm hay có yêu cầu khác vui lòng liên hệ trung tâm.

 Lớp  Dạy trực tiếp  Dạy online
 Lớp: Tiểu học
 130.000 110.000
 Lớp: 6, 7 140.000 120.000
 Lớp: 8 150.000 120.000
 Lớp: 9, 10 160.000 120.000
 Lớp: 11 160.000 130.000
 Lớp: 12 180.000 140.000

 

TRUNG TÂM GIA SƯ BÁCH KHOA HÀ NỘI
Cô Lan :  097 727 2046 hoặc  0246 292 0792

MẪU ĐĂNG KÝ TÌM GIA SƯ

Tên

Số điện thoại

Địa chỉ

Thông tin học sinh